Fout!

Fouten zijn ellendige verschijnselen. Ze maken onzeker, inspiratieloos, laten openheid, durf en levenslust als sneeuw voor de zon verdwijnen. Fouten doen mij denken aan de rode pen van de juf op de basisschool: het moet beter, mooier, sneller. Aan een kritische noot van een opdrachtgever: kan ik het nog wel? Aan de bestuderende blik van een voorbijganger: staat mijn gulp open of is het grondiger mis?

‘Wie nog nooit een fout heeft gemaakt, heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd’, zijn de beroemde woorden van Albert Einstein. ‘Onderzoek. Vraag. Struikel. Faal. Stel experimenteel vast wat wel maar ook wat niet werkt’, zeggen de Vrije Denkers in dit inspirerende filmpje.

Hoe doe je dat in een maatschappij waar fouten maken consequenties heeft? Hoe doe ik dat in de opvoeding van onze drie zoons die nog zo veel moeten falen om te groeien als mooi mens. Hoe doe je dat binnen een schoolsysteem waarin je alleen een sticker krijgt als je goed presteert. De norm haalt. Braaf bent… Hoe zorg je er dan voor dat je kinderen zich niet simpelweg aanpassen, maar ruimte nemen voor hun eigen ontwikkeling? Op onderzoek uitgaan, vragen stellen, struikelen en falen om te ontdekken wat wél werkt, wat ze wél kunnen en wie ze wél zijn.

Ik heb (nog) geen antwoord.

Wel kan ik het voordoen; onderzoekend, vragend, struikelend, falend en weer doorgaand. Zodat Oudste Zoon weer spelletjes speelt en kan dealen met zijn verlies. Tweede Zoon onbekommerd zijn energie blijft halen uit de omgang met anderen. En Peuterzoon blijft experimenteren (‘selluf doem’) om nog meer van het leven te leren. Of ik dat durf? De fout zal het leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *